Author: Općina Zmijavci

Obavijest dobavljačima Općine Zmijavci o obvezi izdavanja e-računa od 1.7.2019.

Obavještavamo dobavljače da je sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) i Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, 1. srpnja 2019. godine stupila na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima...

Rezultati Javnog poziva za organizaciju manifestacije Malonogometni turnir „Ivan Šabić Zekić“

Na temelju provedenog Javnog poziva za organizaciju manifestacije Malonogometni turnir „Ivan Šabić Zekić“ objavljenog na web stranici Općine i oglasnoj ploči, kao jedini ponuditelj za organizaciju turnira odabrana je Udruga hrvatskih dragovoljaca 3. bojne 4. brigade ZNG – Imotski sokolovi – Imotski sa svojom ponudom od 18.6.2019. godine.