Autor: Općina Zmijavci

Djelatnici javnih radova uređuju okoliš starokršćanske bazilike na Bublinu

Početkom travnja dio djelatnika javnih radova zadužen je za čišćenje i uređivanje okoliša starokršćanske bazilike na Bublinu u Zmijavcima. Ostaci starokršćanske bazilike vrijedno su arheološko nalazište na Dikovači i atraktivna turistička destinacija. Bazilika je bila sagrađena na kraju V. st. i početkom VI. st. Ona je zanim­ljiva jer ima dva...

Obavijest o kažnjavanju za nepoštivanje Odluke o komunalnom redu

Odlukom o komunalnom redu, članak 12., kažnjavat će se sve fizičke i pravne osobe kaznom u iznosu od 5000 kuna do 10 000kn za nepoštivanje pravila o načinu odlaganja komunalnog otpada. Molimo građane da PAPIR, PLASTIKU, STAKLO i METAL razvrstavaju u za to predviđene kontejnere, a ostali otpad isključivo u...