Proračun

Proračun za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Prijedlog proračuna za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvršenje proračuna od 1.1.2017. do 31.12.2017. možete pogledati ovdje.

Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu možete pogledati ovdje.

Izvršenje proračuna od 1.1.2017. do 30.6.2017. možete pogledati ovdje.

Izvršenje proračuna od 1.1.2016. do 31.12.2016 možete pogledati ovdje.