Proračunski dokumenti

U nastavku pregledajte proračunske dokumente Općine Zmijavci za 2018. godinu:

 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Zmijavci u 2018. godini (DOC)
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Zmijavci u 2018. godini (DOC)
 • Program javnih potreba u sportu Općine Zmijavci za 2018. godinu (DOC)
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Zmijavci za 2018. godinu (DOC)
 • Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Zmijavci za 2018. godinu (DOC)

U nastavku pregledajte proračunske dokumente Općine Zmijavci za 2017. godinu:

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zmijavci za 2017. godinu (PDF)
 • Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja za 2017. godinu (PDF)
 • Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Zmijavci za 2017. godinu (PDF)
 • 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zmijavci za 2017. godinu (PDF)
 • Obrazloženje (PDF)
 • II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Zmijavci za 2017. godinu (DOC)
 • II. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Zmijavci za 2017. godinu (DOC)
 • II. Izmjene programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Zmijavci za 2017. godinu (DOC)

U nastavku pregledajte proračunske dokumente Općine Zmijavci za 2016. godinu:

 • Godišnji obračun Proračuna Općine Zmijavci za 2016. godinu (PDF)

Financijska izvješća:

 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Zmijavci za razdoblje od 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016. godine (PDF)