Socijalna skrb

Centar za socijalnu skrb Imotski je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Sjedište, područje nadležnosti.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Imotski nalazi se na adresi ….

Ravnateljica: Anamarija Lončar, dipl.soc.radnik

Radno vrijeme Centra: od 07.00 do 15.00 sati
Stanka za odmor: od 11.00 do 11.30 sati

PRIJEM STRANAKA:

Ponedjeljak, utorak i četvrtak: od 8.00 do 11.00 sati
Srijeda: od 8.00 do 11.00 i od 12.00 do 14.00 sati
Petkom ne radimo sa strankama.

DEŽURSTVO

U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra.
Centar za socijalnu skrb Imotski ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.


Članovi Socijalnog vijeća Općine Zmijavci

Ime Prezime – predsjednik
Ime Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime
Ime Prezime


Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Zmijavci (DOC)


Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Zmijavci za 2017. godinu (PDF)


Odluka o novčanoj pomoći prigodom rođenja djeteta (PDF)


Odluka o pomoći za nabavku udžbenika (PDF)