Dio djelatnika javnih radova ovih je dana zadužen za čišćenje i uređivanje okoliša starokršćanske bazilike na Bublinu u Zmijavcima.

Ostaci starokršćanske bazilike vrijedno su arheološko nalazište na Dikovači i atraktivna turistička destinacija.

Bazilika je bila sagrađena na kraju V. st. i početkom VI. st. Ona je zanim­ljiva jer ima dva zdenca. Pretpostavlja se da je okrugli zdenac bio mlađi te da se koristio za krštenje škropljenjem. Drugi zde­nac imao je oblik križa i koristio se za krštenja uronjavanjem. Prema dekoraciji na ulomcima pronađene plastike može se zaključiti to da je crkva bila bogato ukrašena kamenom skulpturom koja je vrlo slična tzv. bosansko-hercegovačkoj plastici kršćanske tematike kasnoantičkog doba. Crkva na Bublinu s dvije krstionice može se uvrstiti u niz crkava kakve su nastale u unutrašnjosti rimske provincije Dal­macije, no ona ukazuje i na velik utjecaj priobalja. Danas je Bublin s glavicom Dikovačom važno arheološko nalazište koje omogućuje praćenje povijesnog slijeda ne samo toga kraja već cijele Imotske krajine od njezinih najranijih poče­taka.(izvor: www.imoart.hr)

Djelatnici javnih radova uređuju okoliš starokršćanske bazilike na Bublinu
Skip to content