Kvar na javnoj rasvjeti možete prijaviti na e-mail adresu: opcina.zmijavci@st.t-com.hr ili na telefon: 021/840-558.

 

Skip to content