REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  ZMIJAVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 112-01/20-01/2

URBROJ: 2129-10-02-20-1

Zmijavci, 11.8.2020.godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Zmijavci („Službeni glasnik Općine Zmijavci 02/13“) načelnik Općine Zmijavci, dana 11. kolovoza 2020. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme kroz program Javni rad na području Općine Zmijavci

 

Broj traženih radnika: 3

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Zmijavci

Opis poslova: Održavanje javnih površina, uređenje groblja, uređenje spomenika kulture

Dokumentacija za prijavu: preslika osobne iskaznice, potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a, potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZMO-a (ispis radnog staža).

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjere Javnih radova

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Uvjeti/ciljane skupine nalaze se na službenoj stranici HZZ-a.)

Prijave se vrše isključivo poštom na adresu Općina Zmijavci, Domovinskog rata 161, 21266 Zmijavci.

( Zbog cijele situacije oko COVID-19 nadamo se vašem razumijevanju i poštivanju gore navedenog glede predaje potrebne dokumentacije )

 

 

                                                                                                                                                NAČELNIK:

                                                                                                                                                             Miroslav Karoglan

Javni poziv za iskazivanje interesa za prijam u radni odnos na određeno radno vrijeme kroz program Javni rad