NADLEŽNOSTI I OVLASTI KOMUNALNIH REDARA

Komunalni redari nadziru uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanja javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Komunalni redari obavljaju nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih Odluka Općinskog vijeća vezanih uz komunalno gospodarstvo.

Temeljem Prekršajnog zakona komunalni redari nadležni su za izdavanje obveznih prekršajnih naloga protiv počinitelja prekršaja vezanih uz područje komunalnog gospodarstva.

Ime Prezime
Referent/komunalni redar
e-mail: komunalno.redarstvo@zmijavci.hr

Ime Prezime
Komunalno – prometni redar
e-mail: komunalno.redarstvo@zmijavci.hr

 

Skip to content