Kulturno-umjetničko društvo “Dikovača”

 

KUD je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja amaterskog kulturnog i umjetničkog djelovanja u Općini Zmijavci radi razvijanja i njegovanja nacionalnih kulturnih vrijednosti, očuvanja i održavanja zavičajne baštine, tradicije i običaja, ali i razvijanja i podupiranja svih oblika suvremenog kulturnog i umjetničkog djelovanja koji imaju za cilj daljnje obogaćivanje kulturnog i umjetničkog života u Općini Zmijavci.

 

Djelatnosti KUD-a kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara Općine Zmijavci
 • Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Općine Zmijavci
 • Kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam
 • Inovativne izvedbene umjetničke prakse
 • Glazbene i scenske manifestacije i festivali
 • Fotografska umjetnost
 • Djelatnost umjetničkih obrta – primijenjene umjetnosti
 • Inovativne vizualne umjetničke prakse
 • Manifestacije vizualnih umjetnosti
 • Književno-nakladničke manifestacije
 • Filmska i video djelatnost
 • Interaktivni mediji
 • Audiovizualni amaterizam
 • Interdisciplinarne kulturno-umjetničke prakse
 • Tuzemna i međunarodna suradnja sa ustanovama, udrugama i manifestacijama (festivalima, smotrama) istog ili sličnog djelokruga
 • Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne materijalne i nematerijalne baštine zavičaja i nacionalnog identiteta;
 • Poticanje kreativnosti i kulturno-umjetničkog stvaralaštva u odgoju i obrazovanju
 • Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Općine Zmijavci
 • Kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam
 • Inovativne izvedbene umjetničke prakse
 • Glazbene i scenske manifestacije i festivali
 • Fotografska umjetnost
 • Djelatnost umjetničkih obrta – primijenjene umjetnosti
 • Inovativne vizualne umjetničke prakse
 • Manifestacije vizualnih umjetnosti
 • Književno-nakladničke manifestacije
 • Filmska i video djelatnost
 • Interaktivni mediji
 • Audiovizualni amaterizam
 • Interdisciplinarne kulturno-umjetničke prakse
 • Tuzemna i međunarodna suradnja sa ustanovama, udrugama i manifestacijama (festivalima, smotrama) istog ili sličnog djelokruga
 • Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne materijalne i nematerijalne baštine zavičaja i nacionalnog identiteta;
 • Poticanje kreativnosti i kulturno-umjetničkog stvaralaštva u odgoju i obrazovanju

Povijest Društva:

 

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo ”Dikovača” Zmijavci službeno je osnovano 2008. godine iako je radom počelo već u 2007. Do ideje o osnutku došlo je obnovom Doma kulture na Bublinu u Zmijavcima.

Društvo je osnovano s ciljem očuvanja izvornog i reproduktivnog folklora, vokalne i instrumentalne glazbe te ostalih folklornih i etnografskih sadržaja kojim se odgaja mladež i njeguje domoljublje i kultura Hrvatske. Osim unaprjeđenja kulture cilj društva je razvijanje pozitivnih vrijednosti u životu.

 

Kroz Društvo do sada je prošlo nekoliko stotina članova svih uzrasta u raznim sekcijama.

 

Kulturno umjetničko društvo Dikovača sudjelovalo je na mnogobrojnim smotrama, festivalima i večerima folklora kao i na raznim društvenim događanjima u Hrvatskoj i u inozemstvu.

 

Kako pristupiti Društvu:

 

Redovnim članom KUD-a mogu postati fizičke i pravne osobe koje su zainteresirane za rad u KUD-u i prihvaćaju odredbe Statuta i drugih općih akata KUD-a. Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom Društva podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu. Ukoliko je odlukom Upravnog odbora odbijena prijava za redovno članstvo u KUD-u,

može se u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o tome uložiti žalba Skupštini KUD-a. Odluka Skupštine o prijemu je konačna.

Redovnim članom KUD-a se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem

pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti KUD-a, te odluke tijela KUD-a.

 

 Zmijavačko ljeto

Program Zmijavačkog ljeta koje će se održati u Općini Zmijavci objavljujemo uskoro.

 

 

Skip to content