Čistoća Imotske krajine d.o.o. pribavlja vozilo za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u svrhu povećanja udjela odvojenog prikupljenog komunalnog otpada u ukupno proizvedenom komunalnom otpadu, kako bi se uvećala njegova vrijednost i kvaliteta, te omogućila priprema otpada za recikliranje, a s ciljem da se u konačnici smanji količina otpada koja se odlaže na odlagališta te poticanje uspostave cjelovitog i funkcionalnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom sukladno obvezama i ciljevima utvrđenim u strateškim dokumentima.

Ukupan iznos projekta iznosi 1.557.850,63 kn dok iznos EU potpore iz Kohezijskog fonda iznosi 1.390.000,00 kn

Novo vozilo za odvojeno prikupljane komunalnog otpada Čistoće Imotske krajine d.o.o.
Skip to content