1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zmijavci trajat će od 10. svibnja do 18. svibnja 2019. godine.

2. Na javnom uvidu bit će izložen Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Zmijavci, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati, u prostorijama Općine Zmijavci.

3. Javno izlaganje održat će se 14. svibnja 2019. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Zmijavci.

4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zmijavci primaju se do 21. svibnja 2019. godine.

5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:

– upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,

– davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,

– dostavom putem pošte na adresu: Općina Zmijavci, Jedinstveni upravni odjel, Ulica Domovinskog rata 161, HR-21266 Zmijavci.

 

Dokumentaciju vezanu za ponovnu javnu raspravu možete pogledati ovdje

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zmijavci
Skip to content