Na temelju provedenog Javnog poziva za organizaciju manifestacije Malonogometni turnir „Ivan Šabić Zekić“ objavljenog na web stranici Općine i oglasnoj ploči, kao jedini ponuditelj za organizaciju turnira odabrana je Udruga hrvatskih dragovoljaca 3. bojne 4. brigade ZNG – Imotski sokolovi – Imotski sa svojom ponudom od 18.6.2019. godine.

Rezultati Javnog poziva za organizaciju manifestacije Malonogometni turnir „Ivan Šabić Zekić“