TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA IMOTA – Imotska krajina

tel/fax: + 385 21 000 000
e-mail: info@tz-imotski.hr
web: www.tz-imotski.hr


Luka Kolovrat
Direktor

Ivan Budalić
Predsjednik

Članovi Skupštine:
(Izborna Skupština – travanj 2018. god.)

 1. Ime Prezime
 2. Ime Prezime
 3. Ime Prezime
 4. Ime Prezime
 5. Ime Prezime
 6. Ime Prezime
 7. Ime Prezime

Članovi turističkog vijeća:

 1. Ime Prezime(predsjednik)
 2. Ime Prezime
 3. Ime Prezime
 4. Ime Prezime
 5. Ime Prezime
Skip to content