Plan djelovanja civilne zaštite

Plan vježbi civilne zaštite Općine Zmijavci

Plan zaštite od požara

Procjena ugroženosti od požara

Procjena rizika od velikih nesreća

 

 

____________________________________

 

Članovi Stožera civilne zaštite Općine Zmijavci:

R.br. Ime i prezime člana stožera Dužnost u stožeru
1. IVAN GUDELJ Načelnik
2. MIRKO ŠUMELJ Zamjenik načelnika
3. STIPE ZEC Član
4. ZVONIMIR MRKONJIĆ Član
5. NEDJELJKO GUDELJ Član
6. IVAN MILAS Član
7. MIRJANA JELAVIĆ Član