ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zmijavci možete preuzeti ovdje.

O D L U K U o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš možete preuzeti ovdje.

 

Popis lokacija MRD i spremnika za odvojeno prikupljanje KO na području Općine Zmijavci možete preuzeti ovdje.


Plan gospodarenja otpadom

Plan gospodaranja otpadom možete preuzeti ovdje.


Nacrt plana gospodarenja otpadom

 

Nacrt plana gospodarenja otpadom možete preuzeti ovdje.

Skip to content