Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Izrada aplikacije je sufinancirana sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Partneri projekta su:

Hrvatski zavod za zapošljavanje Split

Hrvatski zavod za socijalni rad

Naziv projekta

Zaželi kvalitetu života u Zmijavcima

Kratki opis projekta:

Projektom “Zaželi kvalitetu života u Zmijavcima” zaposleno je 18 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada s niskim stupnjem obrazovanja koje skrbe o 108 starijih I nemoćnih osoba 6 mjeseci.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ovaj projekt ima za cilj zaposliti 18 žena kako bi se smanjila nezaposlenost teže zapošljivih žena te žena s nižom I srednjom razinom obrazovanja na području općine Zmijavci, smanjiti rizik od siromaštva, preverirati preranu institucionalizaciju te poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika (osobe u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba) pružajući im pomoć u svakodnevnom životu.

Očekivani rezultati projekta od velikog su značaja za ruralno, slabo razvijeno područje s visokom razinom nezaposlenosti te negativnom demografskom slikom.  Aktivnosti ovog projekta osim zapošljavanja žena I stjecanja radnog iskustva osiguravaju dostojanstveno starenje starijih I nemoćnih osoba van institucija što doprinosi rasterećenju preopterećenog sustava institucionalne skrbi.

Ukupna vrijednost ugovora:

886.384,00 HRK (117.643,37 EUR)

Ukupan iznos bespovratnih sredstava:

886.384,00 HRK (117.643,37 EUR)

financira se

85% iz Europskog socijalnog fonda

15% iz Državnog proračuna RH

Broj dobivenih paketa (higijenske i kućanske potrepštine):

Broj zaposlenih žena:

Broj korisnika projekta (starije i nemoćne osobe):

113

Razdoblje provedbe projekta:

07.12.2022. – 07.08.2023.

Pomoć u svakodnevnim aktivnostima starijim i nemoćnim osobama:

01.02.2023. – 01.08.2023.

Kontakt osoba za više informacija:  tel: +385 21 840 588

E-mail: zazelizmijavci@gmail.com

Sadržaj aplikacije isključiva je odgovornost Općine Zmijavci.

Skip to content